Μέσα στην ανθρώπινη μου φύση,
βρίσκονται τόσο ο θάνατος όσο & η ζωή.
H χαρά, η λύπη, η ηδονή μα & η οδύνη.
Η ανθρώπινή μου φύση δεν ειναι καλή ούτε & κακή.
Είναι απλά αναίσθητα αδιάφορη.

.. and crawling on the planet's face,
some insects, like myself,
called human race, lost in time,
lost in space and meaning ..
(from the Rocky Horror Picture show)Φωτογραφία σελιδος ( Photo ) :
'Ατιτλον ( Untitled )
Pier Luigi Cesarini
Ελεογραφία σε καμβά ( Oil on canvas )banner for http://www.eurobilltracker.com