Μάζεψαμε τα πιο όμορφα, τα πιο σοφά και παράλογα λόγια μας,
για να κατανοήσουμε πως στην κορυφή της ομορφιάς, της αρμονίας και της σοφίας βρίσκεται η Σιωπή μας.