Ελληνικά:

To WordPress είναι μια πλατφόρμα δημιουργίας προσωπικού ιστολογίου (blog) και βασίζεται σε ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον χώρο του διαδικτύου, XML, CSS και πληρεί όλα τα πρώτυπα ιστοσελίδων.
Η Sadness.gr πλέον σας φιλοξενεί δωρεάν και σας παρέχει χώρο για την δημιουργεία του δικού σας blog. Οι δυνατότητες του είναι προσθήκη εικόνων, προσαρμοσμένα πεδία ενώ έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε άπειρες δυνατότητες από μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη προσθέτων (Plugins) και όσον αφορά την εμφάνιση υπάρχουν χιλιάδες θέματα για να επιλέξετε αλλά και να τα προσαρμόσετε στο δικό σας ιστολόγιο.
Όλα αυτά είναι δωρεάν και το λογισμικό του WordPress είναι GPL.

Σχετική τεκμηρίωση μπορείτε να βρείτε ή από το codex του WordPress.org, από την Ελληνική τεκμηρίωση και φυσικά στο Ελληνικό forum.

English:

WordPress.com is an easy and powerful way to start blogging. So... Why Blog?

 • It’s Free! as in sadness we offer you free hosting in our blog farm.
 • All the cool kids are.
 • Connect with an audience of dozens to millions.
 • Stop sending mass emails to everyone.
 • Archive your thoughts.
 • Why the heck not?

Español:

WordPress.com es una manera fácil y poderosa de comenzar a publicar en un blog.

¿Para qué publicar en un blog?
 • ¡Es gratis en sadness.gr!
 • Conéctese a una audiencia de docenas de millones
 • Pare de enviar correos masivos a todo el mundo
 • Archiva tus pensamientos
 • ¿Y por qué no?

Deutch:

WordPress ist ein zeitgemässes Weblog-System zum Veröffentlichen persönlicher Beiträge - den Schwerpunkt bilden Ästhetik, Webstandards und Benutzerfreundlichkeit. WordPress basiert auf PHP und MySQL, ist frei erhältlich, einfach zu installieren und wird allen Ansprüchen an einen professionellen Webauftritt gerecht.

Français:

WordPress est ce qu'il se fait de mieux en matière de moteur de blog.
Libre, ergonomique, respectueux des standards, il est également rapide à installer, simple à personnaliser et profite de nombreuses extensions et d'une communauté très active.
Grâce à un développement dynamique et ouvert, WordPress est un logiciel sécurisé.
Complet et très accessible, il répondra aux attentes des bloggeurs, mais également à celles des sites professionnels, grâce à son système de pages dynamiques.

Italiano:

Citando la pagina originale about page: "WordPress è nato dal desiderio di un sistema di pubblicazione personale, elegante e ben strutturato, costruito attorno a PHP e MySQL e licenziato sotto licenza GPL.
È il successore ufficiale di b2/cafelog.
WordPress è un software nuovo ma le cui radici ed il cui sviluppo risalgono al 2001.
Si tratta di un prodotto stabile e maturo. Speriamo di, focalizzandoci sugli standard web standard e sull'interfaccia utente noi possiamo creare uno strumento differente da qualsiasi altro esistente."
WordPress è un software di publishing focalizzato sulla semplicità d'utilizzo, sulla velocità e su una ottima interfaccia utente. WordPress gode anche di una ampia e attiva comunità, che è il cuore di qualsiasi software open source.
WordPress è pure una potente piattaforma di personal publishing ed è fornito di un ampio insieme di funzionalità che rendono la vostra esperienza di editore su Internet semplice, piacevole appagante. Siamo orgogliosi di offrirvi una piattaforma distribuita gratuitamente, aderente agli standard, veloce, leggera e gratuita, con una notevole serie di impostazioni e funzionalità ed un cuore estremamente personalizzabile.